• Palvelut
  • >
  • The Performance Matrix Solution

The Performance Matrix Solution

Testaaminen soveltuu etenkin ammattiurheilijalle ja huippu-urheilua tavoittelevalle. TPM perustuu huippu-urheilijan testaamiseen matalan ja korkean kynnyksen testien avulla sekä liikerajoitteiden etsimiseen. Testissä urheilija testataan erilaisten toiminnallisten testien avulla eri kuormitusasennoissa. Matalalla kynnyksellä tarkoitamme testissä motorista kontrollia, koordinaatio sekä raajojen linjausta. Korkeassa kynnyksessä puolestaan testaamme enemmän nopeus- ja voimaominaisuuksien hallintaa.

Testi antaa tarkan tiedon mikä osa-alue kuormituksessa pettää ja onko ongelma enemmän päivittäisessä tekemisessä ja tapatottumuksissa tai sitten virheellisesti kuormittavassa harrastuksessa . Usein keho pyrkii paikkaamaan ”heikkoa lenkkiä” kompensaatioiden avulla, joihin testissä puututaan.

Testin tulos analysoidaan ja käydään urheilijan kanssa läpi. Urheilijan asettamien tavoitteiden sekä analyysin avulla laadimme yksilölliset harjoitusohjeet ongelman korjaamiseen. Testin avulla lisäämme urheilijan tietoisuutta omasta kehosta ja tekijöistä, joiden avulla ongelmanjatkumista voidaan välttää.

Urheilija saa 8-12 viikon yksilöllisen harjoitusohjelman, jota progressioidaan tarvittavin aikavälein. Mikäli testissä todetaan jokin mekaaninen ongelma tai liikerajoite, joka vaatii käsittelyä varaamme siihen urheilijalle erikseen ajan.

Hinta 250€, sisältää 3 tapahtumaa: testi, harjoitusohjelman läpikäynti ja progressio!

http://www.theperformancematrix.com/