Fysioterapia

Maitland-konsepti on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä. Australialaisen Greoffrey D. Maitlandin kehittämä konsepti on käytännön ratkaisumenetelmä tuki- ja liikuntaelimistön ja hermokudoksien häiriöihin. Manuaalinen fysioterapia pitää sisällään potilaan tarkan tuki- ja liikuntaelinvaivojen kartoituksen sekä terapeuttisen harjoittelun

Maitland-konseptissa huolellisen haastattelun ja tutkimisen merkitys korostuu. Haastattelun perusteella edetään fyysiseen tutkimukseen, jossa pyritään löytämään potilaan oireita aiheuttavat liikkeet ja asennot. Tarkan oirekuvauksen ja tutkimuslöydöksien avulla saadaan tietoa kudoksien ärtyvyydestä ja tilan vaikeusasteesta. Tämän pohjalta tehdään hoitopäätökset

Pääpaino hoidossa on manuaalisilla eli käsin suoritetuilla liiketekniikoilla. Manuaalinen fysioterapia ja siinä käytettävät harjoitteet tähtäävät potilaan aktiivisten liikemallien optimointiin ja tavoitellun toimintakyvyn saavuttamiseen. Hoidon edistymistä arvioidaan hoitokertojen aikana sekä niiden jälkeen. Edistymisen arviointi perustuu alkututkimuksessa löydettyihin oireisiin

Suomen Maitland-yhdistys, SMY (Maitland föreningen i Finland, MFF) perustettiin 2002. Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja kehittää Maitland-konseptin mukaista fysioterapiaa Suomessa. Lue lisää www.maitland.fi, www.imta.ch

 

Kuntoutus

Alkututkimuksen ja kuntokartoituksen perusteella asiakkaalle suunnitellaan sopiva aktiivinen kuntoutusohjelma. Ohjatun harjoittelun lisäksi asiakas saa ohjeet omatoimiseen harjoitteluun. Fysioterapeutti seuraa asiakkaan edistymistä ja tarkistaa kuntoutusohjelmaa tarpeita vastaavaksi.

Terapian edetessä hoitovastuun painopiste siirtyy fysioterapeutilta asiakkaalle. Asiakasta kannustetaan omaehtoiseen harjoitteluun ja aktiiviseen fyysisen kunnon ylläpitoon. Fysioterapiassa hoitokeinoina käytetään manuaalista mobilisaatiota ja tarvittaessa lihasten ja nikamien manipulointia. Muita fysikaalisia hoitokeinoja ovat mm. akupunktio

Fysioterapeutti arvioi myös asiakkaan apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöönotossa. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja työskentelytapoihin ja antaa vinkkejä ajanmukaisista työvälineistä. Fysioterapeutti opastaa myös löytämään harrastukseen sopivat liikuntavarusteet ja harjoittelupaikat